Friday, April 4, 2008

Shirdi Sai Gujarati Bhajans mp3 update


Dear Sai Bandhus,
Please find the links herewith for Gujarati Bhajans sung by Mr. Rishabh Mehta, close friend of Mr. Vinod Vashi and Principle of Godhra College. The bhajans are composed and sung by him only.


Sai Nathay Arpanastu
Anant Koti Brahmand Nayak
Raja Dhi Raj Yogi Raj
Para Brahma
Shri Sachidanand Sadguru
Sai Nath Maharaj Ki Jai!!!

Hetal Patil