Friday, June 20, 2008

shri ganesham sai namavaliAn enchanting bhajan of Shri Sai Baba of Shirdi. The video shows the visuals of morning Kakad Arati in Shirdi and the bath given to Shri Sai Baba idol in Shirdi. The video is also beautifully blended with Sufi whirling dance.

Lyrics of the bhajan

Guru Brahma,
Gurur Vishnu,
Guru devo Maheshwara,

Guru SakhShat Parabrahma
Tatsmai Guruve Namaha

Anant Koti Brahamand Nayak Raja Dhiraj Yogiraj Parabrahma Shri SatChitAnad SadGuru SaiNath Maharaj Ki Jai

Aum Shri Sai Nathaya Namaha
* Aum Ganesham Sai Namami (2)

Aum Shri Yogirajaya Namaha
*
Aum Shri RajaDhirajaya Namaha
*
Aum Shri Brahamand Nayak Namaha
*
Aum Shri SatChitAnad Namaha
*
Aum SatGuru Sai Namaha
*
Sab Ka Malik Sai Namaha
*
Shraddha Saburi Sai Namaha
*
Aum Shri Sai Nathaya Namaha
*

Gurudeva Dutta Sai Namaha
*
Gopala Krishna Sai Namaha
*
SwamiNarayan Sai Namaha
*
Shiva Shankara Sai Namaha
*
Rama Laxhmana Sai Namaha
*
Narshima Swami Sai Namaha
*
Sripad Vallabh Sai Namaha
*
Sri Panduranga Sai Namaha
*


Aum Shri SaiNathaya Namaha
*

First para repaeat

Keshawa Madhava Sai Namaha
*
Swami Vidhyanand Sai Namaha
*
Swami Samartha Sai Namaha
*
Rama Rahima Sai Namaha
*
-
Vishnu Mahesha Sai Namaha
*
SatyaNarayana Sai Namaha
*
Shankar Shiva Sai Namaha
*
Sant Shiromani Sai Namaha
Sankha Chakradhar Sai Namaha
*

Para 1


Suryaye Namaha Chandra Namaha
*
Mata Pita Sai Namaha
*
Sankat Utaram Sai Namaha
*
Santo Ke Shriamartha Sai Namaha
*